chè sạch thái nguyên

Khó khăn trong sản xuất chè Thái Nguyên hữu cơ

 Thời gian qua, còn quá nhiều Khó khăn trong sản xuất chè Thái Nguyên hữu cơ, mặc dù đây là sản phẩm trà sạch, bảo đảm sức khỏe người uống trà nhưng giá bán trà còn cao quá. Chè Thái Nguyên hữu cơ năng suất thấp Là một trong những người đầu tiên thực hiện […]

Sản xuất chè Thái Nguyên Vietgap gặp khó

Sản xuất chè Thái Nguyên Vietgap gặp khó vô cùng khi mà diện tích chè Vietgap Thái Nguyên hiện chỉ chiếm 3,3% tổng diện tích chè Thái Nguyên. Mới có 700ha chè Thái Nguyên Vietgap Hiện nay, toàn tỉnh Thái Nguyên Mới có 700ha chè Thái Nguyên Vietgap, chiếm 3,3% tổng diện tích chè của […]

Chè Thái Nguyên đặc sản

Các sản phẩm trà bắc thái nguyên đặc sản

Từ lâu Chè Thái Nguyên đặc sản đã góp phần duy trì sức khỏe người tiêu dùng Việt với các sản phẩm ngon, giá bán rẻ hơn nhiều đồ uống chế biến sẵn. Giá Chè Thái Nguyên đặc sản Hiện tại, giá chè Thái Nguyên đặc sản tiêu thụ trong nước luôn cao hơn các […]

Chè Tân Cương Thái Nguyên an toàn

Tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều chiến lược nhằm sản xuất các sản phẩm Chè Tân Cương Thái Nguyên an toàn, tốt cho sức khỏe người uống trà song thực tế còn gặp khó. 1. Sản xuất Chè Tân Cương Thái Nguyên an toàn Là người tiêu dùng, chúng tôi mong muốn các hộ làm […]

Chè sạch Thái Nguyên tiêu chuẩn VietGAP

Với mong muốn bán ra thị trường sản phẩm chè an toàn, Chè sạch Thái Nguyên tiêu chuẩn VietGAP, nhiều hộ trồng chè đã thực hiện đúng quy trình VietGAP trong sản xuất chè. Được biết, bà con Sản xuất Chè sạch Thái Nguyên tiêu chuẩn VietGAP đã không duy trì? – Chè Minh Cường: […]

Chè Thái Nguyên an toàn vệ sinh thực phẩm

Vừa qua, để bảo đảm các sản phẩm Chè Thái Nguyên an toàn vệ sinh thực phẩm ngành nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện việc ký cam kết đối với một số chủ cơ sở, doanh nghiệp và HTX sản xuất, chế biến chè Tân Cương Thái Nguyên. 1. Sản xuất Chè Thái […]

Sản xuất chè VietGAP Thái Nguyên

Ở nhiều nơi trên đất chè Thái Nguyên, bà con đã mạnh dạn Sản xuất chè VietGAP Thái Nguyên để bảo đảm uy tín chất lượng các sản phẩm trà cung cấp ra thị trường trong và ngoài nước. 1. Mạnh dạn Sản xuất chè VietGAP Thái Nguyên Sản xuất chè VietGAP Thái Nguyên là […]