trà cụ

Những chiếc ấm trà đẹp mê hồn

Ngắm Những chiếc ấm trà đẹp mê hồn để thấy chứa đựng trong đó không chỉ là một chiếc ấm Pha trà Tân Cương Thái Nguyên, mà nó là nghệ thuật. Từ xưa, Những chiếc ấm trà đẹp mê hồn vẫn là một nét văn hóa đặc sắc trong nghệ thuật và văn hóa trà Việt Nam. […]

Tản mạn bộ ấm trà cổ

Cùng chiêu một ấm trà Tân Cương Nhất phẩm 1kg, tản mạn bộ ấm trà cổ xưa mà vẩn vơ nghĩ về trà cụ cổ kim, thấy văn nhân ta do ngẫu hứng, học theo cũng đã cố gắng chơi trà một cách đầy nghệ thuật. 1. Nhấp chén trà thơm, tản mạn bộ ấm trà […]

Một số dụng cụ pha trà Thái Nguyên

Một số dụng cụ pha trà Thái Nguyên rất đa dạng. Xong một số dụng cụ cơ bản bao gồm bình đun nước, ấm hãm trà, chén trà, khay đựng và thìa lấy trà. Với những người mê trà, sành trà và chơi trà, ai cũng cố gắng sở hữu cho mình một bộ bàn […]