chén trà

Tản mạn bộ ấm trà cổ

Cùng chiêu một ấm trà Tân Cương Nhất phẩm 1kg, tản mạn bộ ấm trà cổ xưa mà vẩn vơ nghĩ về trà cụ cổ kim, thấy văn nhân ta do ngẫu hứng, học theo cũng đã cố gắng chơi trà một cách đầy nghệ thuật. 1. Nhấp chén trà thơm, tản mạn bộ ấm trà […]