ấm pha trà

Tản mạn bộ ấm trà cổ

Cùng chiêu một ấm trà Tân Cương Nhất phẩm 1kg, tản mạn bộ ấm trà cổ xưa mà vẩn vơ nghĩ về trà cụ cổ kim, thấy văn nhân ta do ngẫu hứng, học theo cũng đã cố gắng chơi trà một cách đầy nghệ thuật. 1. Nhấp chén trà thơm, tản mạn bộ ấm trà […]

Một số dụng cụ pha trà Thái Nguyên

Một số dụng cụ pha trà Thái Nguyên rất đa dạng. Xong một số dụng cụ cơ bản bao gồm bình đun nước, ấm hãm trà, chén trà, khay đựng và thìa lấy trà. Với những người mê trà, sành trà và chơi trà, ai cũng cố gắng sở hữu cho mình một bộ bàn […]