ấm chén

Một số dụng cụ pha trà Thái Nguyên

Một số dụng cụ pha trà Thái Nguyên rất đa dạng. Xong một số dụng cụ cơ bản bao gồm bình đun nước, ấm hãm trà, chén trà, khay đựng và thìa lấy trà. Với những người mê trà, sành trà và chơi trà, ai cũng cố gắng sở hữu cho mình một bộ bàn […]