nghệ thuật uống trà

Nghệ thuật uống trà của người Việt

Rất nhiều người tìm kiếm câu trả lời về Nghệ thuật uống trà của người Việt vừa có nét cầu kỳ, vừa mang tính dân dã, cần trà ngon Thái Nguyên, chúng ta cùng tìm hiểu. 1. Nguồn gốc Nghệ thuật uống trà của người Việt Từ lâu lắm rồi, chắc cùng với lịch sử […]

Nghệ thuật thưởng trà của người Hà Nội

1. Nhiều người nhìn nhận, Nghệ thuật thưởng trà của người Hà Nội biến tấu trên cơ sở văn hóa trà các nước lân bang. Có người lại cho rằng, Nghệ thuật thưởng trà của người Hà Nội là một thú chơi thanh đạm. Pha cho mình cũng như pha trà mời khách, người ta […]

Văn hóa uống Trà Thái Nguyên xưa nay

Nhìn chung, văn hóa uống Trà Thái Nguyên hay trà Việt nói chung cốt ở cái tình người, không cầu kỳ kiểu đạo, lễ mà trọng cái tình, chất trà ngon và bạn hiền. 1. Nét độc đáo văn hóa uống Trà Thái Nguyên xưa nay của người Thái Nguyên Với tôi, một người Thái […]