Xuất khẩu chè Thái Nguyên 9 tháng 2016

Theo số liệu thống kê, khối lượng xuất khẩu chè Thái Nguyên 9 tháng 2016 và các loại chè khác trên cả nước đầu năm 2016 đạt 94 nghìn tấn và 152 triệu USD, tăng 6,4% về khối lượng và tăng 0,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

nông dân trồng chè Thái Nguyên

1. Thông tin Xuất khẩu chè Thái Nguyên 9 tháng 2016

  1. Cụ thể, khối lượng xuất khẩu chè tháng 9 năm 2016 ước đạt 12 nghìn tấn với giá trị đạt 19 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu chè, bao gồm chè Thái Nguyên 9 tháng đầu năm 2016 đạt 94 nghìn tấn và 152 triệu USD, tăng 6,4% về khối lượng và tăng 0,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Nhìn chung, chè Thái Nguyên cũng như chè Việt chủ yếu vẫn xuất khẩu vào các thị trường truyền thống dễ tính mà chưa thâm nhập được thị trường Nhật Bản,EU.
  2. Giá xuất khẩu chè Thái Nguyên 9 tháng 2016 không có nhiều tiến triển. chè xuất khẩu bình quân 8 tháng năm 2016 đạt 1.609 USD/tấn, giảm 5,7% so với cùng kỳ năm 2015. Trong 8 tháng, khối lượng chè xuất khẩu sang Pakistan – thị trường lớn nhất của Việt Nam với 34,3% thị phần – giảm 1% về khối lượng và giảm 11,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Các thị trường có giá trị xuất khẩu tăng mạnh là Indonesia, Philippine, và Trung Quốc.
  3. Tại thị trường trong nước, trong tháng 8, giá chè Thái Nguyên tiếp tục giữ ổn định so với tháng trước. Giá chè xanh búp khô hiện ở mức 140.000 đồng/kg, chè cành chất lượng cao 280.000 đồng/kg, chè xanh búp khô (đã sơ chế loại 1) 230.000 đồng/kg. Giá chè Thái Nguyên ngoài thị trường nhân thêm khoảng 20% giá cơ sở này.

2. Xuất khẩu chè Thái Nguyên 9 tháng 2016 tăng kém vì sao?

  1. Theo Cục Trồng trọt, cây chè đang đang tiếp tục xu hướng chuyển đổi, cải tạo, thay thế giống mới tại Thái Nguyên, Phú Thọ, Yên Bái, Lâm Đồng. Diện tích chè búp hiện có ước đạt 133,3 nghìn ha, bằng 100,6%; Sản lượng chè búp tươi ước đạt 454,7 nghìn tấn, bằng 100,4% năm trước.
  2. Theo Chủ tịch Hiệp hội Chè Việt Nam Nguyễn Hữu Tài, Xuất khẩu chè Thái Nguyên 9 tháng 2016 tăng kém là do chất lượng chè chưa đảm bảo. Điều này xuất phát từ thực tế hiện nay vẫn chưa có quy hoạch rõ ràng cho vùng nguyên liệu chè. Tại Thái Nguyên, giá một số loại chè trong tháng 1 chỉ nhích nhẹ so với một vài tháng trước. Cụ thể, giá chè cành chất lượng cao tăng 20.000 đồng/kg lên mức 220.000 đồng/kg. Giá chè xanh búp khô (đã sơ chế loại 1) tăng 10.000 đồng/kg lên mức 160.000 đồng/kg. Giá chè xanh búp khô (chưa sơ chế) vẫn ổn định ở mức 130.000 đồng/kg
  3. Hiện nay, nhiều nơi chỉ có một vùng nguyên liệu nhưng có nhiều doanh nghiệp trong ngành cùng “tranh nhau” mua. Do vậy, người dân trồng chè không được đầu tư, quan tâm đúng mức. Để cải thiện tình hình chất lượng chè xuất khẩu của Thái Nguyên và cả nước, cần có nhiều kế sách mưu mẹo hơn nữa. Trong đó, cần thiết có đề án tái cơ cấu ngành che thai nguyen nằm trong tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế mà Chính phủ đang triển khai.