giá chè Thái Nguyên xuất khẩu

Giá chè Thái Nguyên xuất khẩu giảm

Nhìn chung, giá chè Việt Nam, bao gồm Giá chè Thái Nguyên xuất khẩu giảm do các sản phẩm trà ngon chủ yếu tiêu thụ thị trường trong nước. Giá bán ra ngoài toàn chè đểu. Giá chè Thái Nguyên xuất khẩu giảm dịu nhẹ Theo báo cáo, lượng chè xuất khẩu của Việt Nam […]

Xuất khẩu chè Thái Nguyên 9 tháng 2016

Theo số liệu thống kê, khối lượng xuất khẩu chè Thái Nguyên 9 tháng 2016 và các loại chè khác trên cả nước đầu năm 2016 đạt 94 nghìn tấn và 152 triệu USD, tăng 6,4% về khối lượng và tăng 0,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. 1. Thông tin Xuất […]

Hạn chế sử dụng thuốc BVTV trên cây chè

Theo lãnh đạo Hiệp hội chè Việt Nam, cần tuyên truyền để người trồng chè Thái Nguyên và cả nước Hạn chế sử dụng thuốc BVTV trên cây chè, tránh nguy cơ tật bệnh. 1. Hạn chế sử dụng thuốc BVTV trên cây chè để bảo đảm sức khỏe giống nòi Ngành chè Việt Nam […]