lễ hội chè

Chè Tân Cương lễ hội

Cùng đến với vùng Chè Tân Cương lễ hội, trước thềm Festival Trà Thái Nguyên – Việt Nam 2015 để cảm nhận thêm vùng đệ nhất danh trà. 1. Đổi thay nhờ Chè Tân Cương lễ hội Ngay khi tỉnh Thái Nguyên có quyết định tổ chức Festival Trà Thái Nguyên  năm 2015, là người […]

Cuộc thi Người đẹp xứ Trà 2015

1. BTC Festival Trà Thái Nguyên – Việt Nam lần thứ 3, năm 2015 vừa công bố kế hoạch tổ chức cuộc thi Người đẹp xứ Trà 2015- Thái Nguyên dành cho các người đẹp này yêu đất trà. Theo BTC, cuộc thi Người đẹp xứ Trà 2015 là một trong những hoạt động chính tại […]