Chè thái nguyên tại Vĩnh Phúc

Chè thái nguyên tại Vĩnh Phúc

Một thành viên trong chuỗi cửa hàng Chè Thái Nguyên Minh Cường vừa khai trương tại TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc, thỏa mãn mong chờ mua chè thái nguyên tại Vĩnh Phúc của người dân, doanh nghiệp. Địa chỉ cửa hàng chè thái nguyên tại Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc đang trở thành con rồng của […]