chè hữu cơ

Chè Thái Nguyên Na Giang

Khi nhắc đất vùng chè ngon của Sông Công, Thái Nguyên, mọi người nghĩ ngay đến Chè Thái Nguyên Na Giang. Sản phẩm chè nơi đây góp thêm một giá trị cho chè Thái Nguyên đa thanh sắc. Thông tin Chè Thái Nguyên Na Giang Với những lợi thế về thổ nhưỡng, khí hậu cũng […]