Nhãn hiệu tập thể chè Thái Nguyên

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, các thương hiệu chè được đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu tập thể chè thái nguyên.

nhãn hiệu tập thể chè thái nguyên

Nhãn hiệu tập thể chè Thái nguyên rất sang trọng và tự hào

  • Nhãn hiệu tập thể Chè Thái Nguyên do Hội nông dân tỉnh Thái Nguyên sở hữu với diện tích chè toàn tỉnh hơn 20 nghìn ha, năng suất đạt 100-110 tạ/ha chè.
  • Nhãn hiệu chè thái nguyên gắn liền với  diện tích chè tại các vùng sản xuất chè tập trung đáp ứng yêu cầu sản xuất an toàn theo hướng VietGAP.

Nhãn hiệu tập thể gồm có: “chè Thái Nguyên”, “chè La Bằng”, “chè Trại Cài”, “chè Vô Tranh” và “chè Phổ Yên”; đặc biệt sản phẩm “chè Tân Cương” đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý.

  • Là đơn vị quản lý nhãn hiệu tập thể chè Thái Nguyên chính thống và duy nhất, năm 2014, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã thẩm định và cấp mới 162 giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu cho các hộ nông dân sản xuất chè trên địa bàn.
  • Lũy kế, tổng số đơn vị được cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể chè Thái nguyên cho 687 đơn vị gồm hộ nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã chè, trong đó có Công ty Chè Minh Cường.

One thought on “Nhãn hiệu tập thể chè Thái Nguyên

  1. Pingback: Phát huy thương hiệu 'chè Thái Nguyên' - Chè Tân Cương

Comments are closed.