Hợp tác xã chè thái nguyên tăng cường sản xuất

Cùng với tích cực mong muốn có chè sạch Thái Nguyên sử dụng, Hợp tác xã chè thái nguyên tăng cường sản xuất các sản phẩm Trà Thái Nguyên ngon sạch.

  1. Hợp tác xã chè thái nguyên phát triển nhờ quỹ hỗ trợ

Gần 8 năm nay, Quỹ Hỗ trợ hợp tác xã tỉnh đã tiếp sức cho nhiều tổ hợp tác, hợp tác xã vượt qua khó khăn, vươn lên hoạt động hiệu quả. Qua đó đã góp phần xây dựng nhiều mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã chè Thái Nguyên trên địa bàn tỉnh.

Từ số vốn điều lệ được cấp ban đầu là 5 tỷ đồng, đến nay nguồn Quỹ Hỗ trợ hợp tác xã (HTX) tỉnh đã tăng lên gần 28 tỷ đồng. Số vốn này đã được quay vòng cho 297 lượt khách hàng vay với lãi suất ưu đãi.

Hợp tác xã chè thái nguyên tăng cường sản xuất, Hợp tác xã chè thái nguyên tăng cường sản xuất

Thu hái chè của Hợp tác xã chè thái nguyên

Đại diện Hợp tác xã chè thái nguyên chia sẻ, được vay vốn của Quỹ, chúng tôi đã có kinh phí để đầu tư vào kỹ thuật chăm sóc, chế biến chè an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. Nhờ đó, HTX chè Thái Nguyên đã xây dựng và phát triển thành công thương hiệu chè Thái Nguyên ngon sạch.

  1. Sản phẩm chè Thái Nguyên từ hợp tác xã tiêu thụ tốt

Ngoài Hợp tác xã chè thái nguyên tăng cường sản xuất chè ngon, còn rất nhiều HTX trong tỉnh đã vượt qua khó khăn, hoạt động hiệu quả nhờ có sự tiếp sức từ nguồn Quỹ này. Có được kết quả đó là do những năm qua, Quỹ Hỗ trợ HTX đã thực hiện hỗ trợ vốn cho các hợp tác xã chè Thái Nguyên có vốn đầu tư máy móc làm chè.

Thực tế, Công ty Trà Minh Cường cũng đã tích cực hợp tác với các Hợp tác xã chè thái nguyên để có nguồn nguyên liệu an toàn. Đây là yếu tố quan trọng để có các sản phẩm Trà Thái Nguyên Minh Cường sạch cung cấp ra thị trường Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ, Hải Phòng.

Việc hỗ trợ vốn kịp thời như một “nguồn năng lượng” vừa giúp các HTX chè Thái Nguyên tăng cường nguồn lực đầu tư, mở rộng sản xuất các sản phẩm chè lai, chè sạch Thái Nguyên, chè hữu cơ Thái Nguyên. Đây là một hoạt động rất thiết thực, giúp hợp tác xã chè thái nguyên tăng cường sản xuất,  hồi sinh trong thời gian tới.