thăm đồi chè tân cương

Chè Tân Cương đón Ban Đối ngoại Trung ương đến thăm

Đầu tháng 8 này, đất Chè Tân Cương đón Ban Đối ngoại Trung ương đến thăm từ Không gian văn hoá chè Tân Cương và một số cơ sở sản xuất, chế biến tại vùng chè Tân Cương. Không gian văn hóa chè Tân Cương Tại Không gian văn hoá chè Tân Cương, Chè Tân Cương […]