Nhà máy chè Thái Nguyên

Nhà máy chè Thái Nguyên thoi thóp

Thực tế, sản phẩm chè Thái Nguyên sản xuất thủ công lên ngôi đã khiến Nhiều nhà máy chè Thái Nguyên thoi thóp. Đặc biệt khi mà các nhà máy chè Thái Nguyên này chủ yếu gia công xuất khẩu thô giá trị thấp. Nhiều nhà máy chè Thái Nguyên thoi thóp chờ chết Có […]