người xứ trà

Người làm chè Thái Nguyên

Câu chuyện người làm chè Thái Nguyên là một người phụ nữ, đắm đuối vì sự phát triển của cây chè, của các sản phẩm trà bảo đảm chất lượng. 1. Câu chuyện người làm chè Thái Nguyên Khi Festival Trà Thái Nguyên lần thứ 3 đang đến gần, chúng tôi có dịp cùng Chủ […]