Kế hoạch tổ chức Festival Trà Thái Nguyên lần thứ 3, năm 2015

1. UBND tỉnh Thái Nguyên vừa Phê duyệt kế hoạch tổ chức Festival Trà Thái Nguyên lần thứ 3, năm 2015. Theo đó, lễ hội trà năm nay có chủ đề “Tinh hoa Văn hóa Trà Việt”, diễn ra từ ngày 26-28/11/2015.

Văn bản Kế hoạch tổ chức Festival Trà Thái Nguyên lần thứ 3, năm 2015 nêu rõ mục đích tổ chức nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của Trà Thái Nguyên, từng bước mở rộng giao lưu văn hóa và hội nhập quốc tế; góp phần thúc đẩy phát triển ngành chè, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm trà. Đồng thời, Festival Trà Thái Nguyên – Việt Nam lần thứ 3 được tổ chức có quy mô quốc gia và có yếu tố quốc tế, gắn với các sự kiện lịch sử – văn hóa của tỉnh Thái Nguyên, các sự kiện văn hóa – chính trị quốc gia. Kết hợp tốt các hoạt động văn hóa, du lịch, nghệ thuật và lễ hội có quy mô lớn, có tính cộng đồng cao, hấp dẫn, có sức thu hút mạnh mẽ, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, tiếp tục khẳng định và phát huy những kết quả đã đạt được của 2 kỳ Festival trước đây.

Kế hoạch tổ chức Festival Trà Thái Nguyên lần thứ 3, năm 2015, Kế hoạch tổ chức Festival Trà Thái Nguyên lần thứ 3, năm 2015

2. Cùng với đó, kế hoạch tổ chức Festival Trà Thái Nguyên lần thứ 3, năm 2015 để tăng cường giới thiệu, quảng bá về trà Thái Nguyên, trà Việt Nam và văn hoá trà Thái Nguyên, Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam, con người xứ Trà.

Yêu cầu lễ hội có sự phối hợp tham gia của các tỉnh, đặc biệt là các tỉnh có sản xuất các sản phẩm từ cây chè và sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất chế biến kinh doanh trà. Tổ chức các hoạt động hướng tới các vùng chè và những người trực tiếp sản xuất, chế biến, kinh doanh trà. Lễ hội sẽ được tổ chức tại các vùng chè, làng nghề chè lớn trên địa bàn tỉnh như vùng chè Tân Cương (thành phố Thái Nguyên); Trại Cài (huyện Đồng Hỷ), La Bằng (huyện Đại Từ), Vô Tranh, Tức Tranh, Phú Đô (huyện Phú Lương), Điềm Mặc (huyện Định Hoá).

Cũng theo kế hoạch tổ chức Festival Trà Thái Nguyên lần thứ 3, năm 2015, lễ hội có sự tham gia của đoàn trà các nước có văn hóa trà đặc sắc như Nhật Bản, Pakistan, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Lào, Srilanca. Cùng với đó là các tỉnh có thế mạnh cây chè, các làng nghề, các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh trà trong và ngoài tỉnh, các tỉnh có thế mạnh cây chè. Chương trình lễ hội bao gồm Lễ khai mạc, bế mạc, Lễ hội Văn hóa Trà, cuộc thi Búp chè vàng, bàn tay vàng; sự kiện đêm hội thưởng trà cùng với cuộc thi người đẹp xứ trà.