Tổ hợp tác sản xuất chè Thái Nguyên

1. Thời gian qua, mô hình Tổ hợp tác sản xuất chè Thái Nguyên đã được hình thành tại nhiều vùng sản xuất chè nguyên liệu của tỉnh Thái Nguyên, tạo liên kết bền vững cho người làm chè.

Manh mún, nhỏ lẻ và không thể áp dụng khoa học kỹ thuật để bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm các sản phẩm chè Thái Nguyên đã được nhiều người nói tới. Để khắc phục tình trạng này, mô hình Tổ hợp tác sản xuất chè Thái Nguyên ra đời đã góp phần từng bước xóa bỏ tư duy mạnh ai nấy làm. Nhiều hộ nông dân làm chè đã hợp lại với nhau, cùng giúp nhau về vốn, kiến thức, ngày công… để sản xuất và chế biến chè an toàn. Với sự liên kết này, kiểu như ba cây chụm lại, tạo sự đoàn kết cao. Trong sản xuất chè Thái Nguyên, sự liên kết bảo đảm cho việc thu hái chè thủ công được thực hiện đúng lứa chè, tránh bị chè quá lứa nếu như ít người hái. Do đó, sản phẩm Trà Thái Nguyên không bị giảm chất lượng.

Tổ hợp tác sản xuất chè Thái Nguyên, Tổ hợp tác sản xuất chè Thái Nguyên

2. Tham gia Tổ hợp tác sản xuất chè Thái Nguyên, các hộ cá thể cùng nhau góp tiền của mua sắm các thiết bị ngành chè về, bảo đảm chế biến sản phẩm trà Tân Cương Thái Nguyên hợp vệ sinh tại khu tập trung.

Họ cùng nhau cam kết và đăng ký diện tích sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. Nhờ đó, cũng dễ dàng xin chứng nhận bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho các sản phẩm trà Thái Nguyên sau chế biến. Chưa kể, khi đã có hội nhóm, mỗi người đều chia sẻ kinh nghiệm làm trà của mình, qua đó, nhiều kiến thức để chăm sóc diện tích chè được gợi mở, nhiều giống chè mới được bảo nhau đưa vào trồng như TRI777, Bát Tiên, Phúc Vân Tiên. Tổ đội hợp tác này còn truyền cho nhau tinh thần sản xuất chè sạch, chè an toàn, giữ gìn môi trường sống cho chính những người làm chè, môi trường bền vững của quê hương.

Có nhiều lợi ích khi tham gia Tổ hợp tác sản xuất chè Thái Nguyên. Đó có thể là được hỗ trợ cành chè giống, thuốc ủ phâm vi sinh, lập xưởng sao chè tập trung… Đặc biệt là, thông qua các lớp tập huấn cách chăm sóc và chế biến chè, cách ươm chè giống có chất lượng. Hoạt động chế biến chè cũng chuyên nghiệp hơn. Rồi người làm chè cùng nhau trao đổi về tình hình sâu bệnh trên cây chè, đánh giá chất lượng chè khô của từng gia đình, lựa chọn những sản phẩm trà Thái Nguyên có chất lượng để cùng sẻ chia kinh nghiệm làm trà, cũng như quy trình để sản xuất trà sạch.