Xuất khẩu chè Thái Nguyên 2018

Xuất khẩu chè Thái Nguyên 2018 giảm

Theo đánh giá của các doanh nghiệp chè Thái Nguyên, Xuất khẩu chè Thái Nguyên 2018 giảm, mặc dù giá xuất khẩu trung bình của hầu hết các chủng loại chè chính tăng. Xuất khẩu chè Thái Nguyên tháng 11.2018 tiếp tục giảm Cục xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) cho biết, theo ước tính, […]