Tiền tỷ phát triển thương hiệu chè Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên dự kiến chi Tiền tỷ phát triển thương hiệu chè Thái Nguyên một cách rộng lớn đến mọi người mua chè cả nước.

  1. Đổ Tiền tỷ phát triển thương hiệu chè Thái Nguyên

Cụ thể, từ nay đến năm 2020, Thái Nguyên dự định đầu tư trên 220 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn ngân sách khoảng 150 tỷ đồng. Còn lại là các nguồn vốn huy động của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nguồn vốn khác. Mục tiêu tỉnh đổ Tiền tỷ phát triển thương hiệu chè Thái Nguyên nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho cây chè và các sản phẩm chè Thái Nguyên trên thị trường.

Chi Tiền tỷ phát triển thương hiệu chè Thái Nguyên

Chi Tiền tỷ phát triển thương hiệu chè Thái Nguyên

Tiền tỷ phát triển thương hiệu chè Thái Nguyên sẽ tập trung đầu tư cho quy hoạch vùng sản xuất nguyên liệu chè búp tươi. Hình thành các vùng sản xuất chè tập trung, ứng dụng công nghệ cao với quy mô diện tích 3.900 ha tại thành phố Thái Nguyên. Đồng thời, tại các huyện Đại Từ, Đồng Hỷ, Phú Lương, Định Hóa, Võ Nhai, thị xã Phổ Yên…

Ngoài ra, để xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất chè ứng dụng công nghệ cao. Tiền tỷ phát triển thương hiệu chè Thái Nguyên cũng sẽ đổ tiền trồng mới, trồng thay thế 4.400 ha chè bằng các giống mới có năng suất, chất lượng cao. Mỗi năm hỗ trợ chứng nhận trên 300 ha chè an toàn sản xuất theo theo quy trình VietGAP (hoặc GAP khác). Hỗ trợ và chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm 50 cơ sở/năm. Xây dựng và quản lý thương hiệu chè Thái Nguyên, phát triển nhanh mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất, chế biến, tiêu thụ chè an toàn.

  1. Ai đứng ra phát triển Thương hiệu chè thái nguyên

Thái Nguyên tích cực trồng giống chè mới có năng suất, chất lượng cao, thích ứng với điều kiện tự nhiên tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, chè trung du chỉ chiếm 20% diện tích, các giống mới như: LDP1, Kim Tuyên, Thuý Ngọc, Phúc Vân Tiên, TRI 777, Bát Tiên, Hương Tích Sơn… chiếm 80% diện tích. Hàng năm sản xuất khoảng 40 triệu cây giống phục vụ trồng mới và trồng thay thế.

Tỉnh chủ trương phát triển mạnh thương hiệu chè Thái Nguyên trên cơ sở phát huy lợi thế, sức cạnh tranh của sản phẩm về số lượng, chất lượng và giá cả. Bên cạnh đó, tỉnh áp dụng cơ chế hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, chế biến chè an toàn theo quy trình VietGAP và GAP khác. Hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng thương hiệu sản phẩm. Tỉnh hỗ trợ xây dựng một số chợ đầu mối, điểm du lịch, thưởng thức văn hóa chè Thái Nguyên.

Chè Thái Nguyên đang có thị trường xuất khẩu ổn định tại Pakistan, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc… Việc đầu tư Tiền tỷ phát triển thương hiệu chè Thái Nguyên sẽ góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho trên 300.000 lao động.