Giới thiệu Trà Thái Nguyên

Giới thiệu Trà Thái Nguyên Minh Cường

Kế thừa nghề làm trà gia truyền hơn một trăm năm, Trà Minh Cường được sản xuất từ những đồi chè trồng theo tiêu chuẩn Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) tại vùng chè đặc sản Tân Cương, Thái Nguyên. Với đôi tay khéo léo cùng với độ nhạy bén về hơi lửa, […]