giá chè thái nguyên 2019

Bảng giá chè thái nguyên đầu năm 2019

Nhờ có kho hàng công suất lớn, các công ty đã trữ hàng đủ cung cấp các sản phẩm chè Thái Nguyên dịp Tết ổn định, Bảng giá chè thái nguyên đầu năm 2019 không tăng. 1. Bảng giá chè thái nguyên đầu năm 2019 giữ ổn định Năm nay, mùa đông đến muộn và […]