Chè Thái Nguyên nhiễm sâu bệnh

Chè Thái Nguyên nhiễm sâu bệnh

Tại một số vùng chè đặc sản đang có hiện tượng Chè Thái Nguyên nhiễm sâu bệnh với trên 1.500ha chè bị nhiễm sâu bệnh các loại.

  1. Vùng chè Thái Nguyên Đồng hỷ nhiễm sâu bệnh

Trên địa bàn huyện hiện có hơn 160ha chè Thái Nguyên bị nhiễm sâu bệnh. Các loại gây hại chủ yếu là: bọ cánh tơ, rầy xanh, nhện đỏ, bọ xít muỗi…

Diện tích bị nhiễm bệnh chủ yếu tại các khu vực sản xuất chè Thái Nguyên tập trung của huyện là: Minh Lập, Văn Hán, thị trấn Sông Cầu…

nương chè Thái Nguyên

Trong đó, khoảng 65ha chè Thái Nguyên bị nhiễm bệnh rầy xanh, tỷ lệ gây hại trung bình 4,5% búp, nơi cao 15% búp.

Bọ cánh tơ tỷ lệ hại trung bình 4,5-5% búp, nơi cao 10%, diện tích chè Thái Nguyên nhiễm khoảng 65ha; bọ xít muỗi tỷ lệ hại trung bình 3,5%, diện tích khoảng 30ha; bệnh thối búp tỷ lệ trung bình 2-5%,…

Che thai nguyen hiện là cây trồng chủ lực của huyện Đồng Hỷ với diện tích khoảng gần 3.000ha và không ngừng được mở rộng.

Tuy diện tích chè Thái Nguyên bị nhiễm sâu bệnh không lớn, nhưng hiện đang là thời điểm chuyển mùa, thời tiết nắng mưa xen kẽ nên nếu không phòng trừ kịp thời thì rất dễ lây lan mạnh.

  1. Phòng sâu bệnh hại chè

Hiện nay, diện tích chè Thái Nguyên kinh doanh trên địa bàn tỉnh đang vào thời điểm thu hái chính vụ, cho năng suất cao nhất trong năm. Tuy nhiên, những ngày qua, do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, là điều kiện thuận lợi cho một số loại sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây chè.

Toàn Thái Nguyên đã có 1.300ha chè bị nhiễm sâu bệnh các loại. Diện tích chè Thái Nguyên bị nhiễm sâu bệnh tập trung ở các địa phương: Phú Lương, Đại Từ, Đồng Hỷ, Định Hóa, T.X Phổ Yên, T.P Sông Công và T.P Thái Nguyên.

Bên cạnh phun thuốc chuẩn, bà con trồng chè cần vệ sinh nương chè Thái Nguyên sạch.

Để tránh Chè Thái Nguyên nhiễm sâu bệnh, việc phòng chống bằng các biện pháp tổng hợp là cần thiết.