Tách gạo sen

Tách gạo sen- Công đoạn tốn nhân công nhất trong quá trình làm trà ướp sen Hồ Tây